KEMP ZMOCNĚNÍ 2023   

aneb co Joel Baker započal...

Ano, určitě bychom se i příští rok rádi sešli a prožili týden "ve výšinách" :-)  Vše tedy plánujeme tímto směrem a pokud nenastanou nečekané okolnosti, sejdeme se opět,              a to nejpozději

                         6. - 12. srpna 2023   :- ) 

S blížícím se termínem akce budeme informace rozšiřovat a aktualizovat. 

Přejeme dny plné síly, radosti, pokoje a lásky i odvahy k činění dobra :-)