English Camp 2021

                                                                                           Příměstský tábor                                                                                                          "BE BOLD to SPEAK"                 

 Vzhledem k situaci s Covid 19 nám nakonec nedorazili mládežníci z Anglie, ale náš přítel John Clarke z USA spolu s Thomasem Lilliendahlem. Ti se zhostili vyprávění příběhů ve STORY ROOM - místnosti příběhů. V angličtině s překladem, samozřejmě!  Ale jen u toho nezůstalo. Po obědě se děti mohly pohodlně posadit v malé tělocvičně ZŠ Rapotín a poslouchat krátké věty vyprávění Johna Clarke... tentokrát jim to ale nikdo nepřekládal, musely samy... na věřte nebo ne, nakonec se mezi nimi vždy našel někdo, kdo to zvládl a tak se děti dověděly třeba o tom, jak se Johnovi při cestě k nám v Amstrdamu ztralila na letišti zavazadla a jak se to nakonec všechno vyřešilo :- ) 

Téma letošního tábora bylo BE BOLD TO RUN! Bylo to o závodění, o dosahování cíle a také o vytrvalosti. Té snad není nikdy dost :-) Přejeme i vám hodně vytrvalosti v dosahování těch vašich cílů a na BE BOLD TO SPEAK 2022, a hlavně na děti, se už teď těší Váš Spolek Veronika. :- ) 

Tento tábor probíhal za finanční podpory obce RAPOTÍN, PETROV nad Desnou, Vikyřovice a OP papírny Olšany.  VELMI DĚKUJEME!   


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.