O nás
Kdo jsme a co děláme

Spolek Veronika byl založen na přelomu roku 2017/2018 jako nástroj k pořádání kempů a akcí pro děti (a nejen pro ně) napříč organizacemi, jako nezávislý článek, a tudíž schopný pomáhat v širším spektru. Naším dalším cílem je pořádání přednášek, konferencí, kurzů a seminářů k vyučování, povzbuzování, posilování  a rozvíjení osobních darů jednotlivců (hudební semináře, tvořivé dílny) stejně jako akce zaměřené na zábavu a relaxaci (zábavné akce pro děti, prožitkové večery).  


Naším srdcem je také sdružovat osoby, které vyznávají křesťanskou víru podle Bible (která je základním pravidlem života členů spolku), k rozvíjení osobních darů, ke spolupráci, pomoci potřebným a zvěstování dobré zprávy obsažené v Bibli s prvky uzdravení, vysvobození   a plnosti života. Tak se podílet (především na Šumpersku a Jesenicku) na vytváření podnětů pro vznik a rozvoj nových společenství křesťanů.
V neposlední řadě toužíme, aby každému člověku v našem národě bylo umožněno slyšet, poznat a prožít záchranu, o které mluvili již Jan Amos Komenský, Jan Hus, Moravští bratři a další.

:-) V tuto chvíli už za sebou máme 3 příměstské kempy BE BOLD TO SPEAK pro děti v Rapotíně, 3x KEMP rodinný na Dlouhých Stráních a pokud nám to nic nepřekazí, tak letos podnikneme druhé setkání REUNION biblických studentů ...-)

Děkujeme všem, kdo nám pomáhali či pomáhají ...jsou povzbuzením či inspirací  ... velmi si toho vážíme ... bez vás by to nešlo ... :-)