.

Srdečné pozvání na setkání s LAURIE DITTO - evangelistkou sloužící s dary proroctví... a co k evangelistům patří - i s dary uzdravování jak duše, tak i těla... Je uznávanou a vyhledávanou mluvčí na setkáních malých i velkých, najdete ji jako hosta na setkáních světově známých křesťanských služeb po celém světě, mezidenominačních společenství... v době před jejím obrácením byla plná hořkosti a bolesti během jednoho křesťanského shromáždění pro ženy vytržena do nebe, aby uviděla a prožila lásku Ježíše Krista. Poté, co ji přijala, byla okamžitě mimo jiné osvobozena ze silné závislosti na nikotinu ( 70 cigaret denně) Její život byl jednou pro vždy proměněn... a přesto... když odmítala odpustit provinění blízké osoby, prožila hrůzu pekla, která je nepopsatelná. Od té doby varuje lidi po celém světě, že věčnost je skutečná, nebe nádherné a peklo nepopsatelně hrozné. Že Ježíš Kristus je jedinou cestou do nebe, po které musíme kráčet, ne jen o ní vědět či ji jen jednou přijmout a pak si žít dál svůj život podle svého. Jsme přesvědčeni, že její poselství, které nám přiveze je pro TEĎ A TADY, PRO NÁS. NEMIŇ TUTO PŘÍLEŽITOST.

Laurie Pán povolal, a od té doby cestuje po celém světě a sdílí pravdu o věčnosti se spasením skrze jediného -  Ježíše Krista. Je evangelistkou i vidoucí. Napsala (Go Tell Others About Me" - "Běž a řekni o mě ostatním ) , "The Hell Conspiracy" ( "Pekelné spiknutí") a "Encountering Heaven" ( Setkání s nebem), kde podrobně popisuje vize nebe i pekla.

Laurie je jednačtyřicet let vdaná za svého manžela Mikea. Mají dvě dcery              a čtrnáct vnoučat.

Laurie ví, že tyto vize jí nebyly dány, protože je "zvláštní", spíše ji přiměly              k odpovědnosti sdílet a varovat všechny, kteří budou ochotni poslouchat.

Přímo od ní můžete slyšet v televizních pořadech "Make Today Count" vysílaných na ISN & METV a "Living For Eternity" vysílaných na Angel TV., USA

Tady sdílíme video s částí jejího svědectví... :- ) 

:- ) našla jsem ještě trošku povídání o Mikovi a Laurie, tak jsem si to neodpustila sdílet i toho... :- )