.

TADY JE ODKAZ NA SLUŽBU LAURIE DITTO V OSTRAVĚ 

https://youtu.be/sibsfY3magM?si=M3nqQbtqSqphCw7k

níže pak záznam její služby z Nové naděje Jeseník

LAURIE DITTO - evangelistka sloužící s dary proroctví... a co k evangelistům patří - i s dary uzdravování jak duše, tak i těla... Je uznávanou a vyhledávanou mluvčí na setkáních malých i velkých, najdete ji jako hosta na setkáních světově známých křesťanských služeb po celém světě, mezidenominačních společenství... v době před jejím obrácením byla plná hořkosti a bolesti během jednoho křesťanského shromáždění pro ženy vytržena do nebe, aby uviděla a prožila lásku Ježíše Krista. Poté, co ji přijala, byla okamžitě mimo jiné osvobozena ze silné závislosti na nikotinu ( 70 cigaret denně) Její život byl jednou pro vždy proměněn... a přesto... když odmítala odpustit provinění blízké osoby, naopak vyžadovala její potrestání, nevědoma si toho, že začíná žít ze své spravedlnosti a odmítá spravedlnost, kterou pro ni zaopatřil Ježíš na kříži, prožila hrůzu pekla, která je nepopsatelná. Od té doby varuje lidi po celém světě, že věčnost je skutečná, nebe nádherné a peklo nepopsatelně hrozné. Že Ježíš Kristus je jedinou cestou do nebe, po které musíme kráčet, ne jen o ní vědět či ji jen jednou přijmout a pak si žít dál svůj život podle svého. Jsme přesvědčeni, že její poselství, které nám přiveze je pro TEĎ A TADY, PRO NÁS. ZDE JSOU VIDEO ZÁZNAMY Z JEJÍ SLUŽBY.

UPOZORNĚNÍ - jsou lidé, kteří toto poselství odmítají a staví se proti němu. Tito lidé, tvoří videa vyjmutím částí poselství Laurie Ditto a vkádaní ji do úst něco, co nikdy neřekla. Proto buďte prosím moudří a sledujte jen videa, u kterých víte, že je to služba, která s Laurie spolupracuje a u kterých si můžete být jisti, že nebylo sestříháno... Děkujeme 

Laurie Pán povolal, a od té doby cestuje po celém světě a sdílí pravdu o věčnosti se spasením skrze jediného -  Ježíše Krista. Je evangelistkou i vidoucí. Napsala (Go Tell Others About Me" - "Běž a řekni o mě ostatním ) , "The Hell Conspiracy" ( "Pekelné spiknutí") a "Encountering Heaven" ( Setkání s nebem), kde podrobně popisuje vize nebe i pekla.

Laurie je jednačtyřicet let vdaná za svého manžela Mikea. Mají dvě dcery              a čtrnáct vnoučat.

Laurie ví, že tyto vize jí nebyly dány, protože je "zvláštní", spíše ji přiměly              k odpovědnosti sdílet a varovat všechny, kteří budou ochotni poslouchat.

Přímo od ní můžete slyšet v televizních pořadech "Make Today Count" vysílaných na ISN & METV a "Living For Eternity" vysílaných na Angel TV., USA


ZÁZNAM ZE SETKÁNÍ S LAURIE DITTO V JESENÍKU - 

TOTO BYLA JEJÍ DRUHÁ SLUŽBA V ČR.

Tady sdílíme video s částí jejího svědectví... :- )