NOVÁ CHVÁLA 

Seminář o tom, jak objevit NOVOU CHVÁLU ve svém srdci 

... V srdci každého Božího dítěte zní chvála, nová chvála, která je určena každému jednotlivci          k posílení, povzbuzení, občerstvení ..., a to nejprve pro něho osobně..., často také přináší odpověď na naše otázky, mnohdy i nevyslovené...  Jak objevit tuto chválu ve svém srdci, jak s ní pracovat, a mnohem víc ...to se dovíš, pokud přijmeš naše pozvání na 

Tento seminář není nezbytně o tom, jak se stát všemi obdivovaným skladatelem písní a chval ... spíše je o tom dovědět se a být upevněn v tom, že "nejen král David byl žalmista", a že duch v tobě miluje "zpívat Králi chvály své ... " ...a že chvála ve tvém duchu je vlastně mocné místo kontaktu s nebem ...  

Hostem je Kateřina Grossová, dříve známá jako Heroldová :-)                                                          Požádali jsme ji o krátké "selfíčko" ... a tu je :                                                                                            Jmenuji se Kateřina Grossová (dříve Heroldová 😊).                                                                                            Se svou rodinou žiji a pracuji v Příbrami, odkud také pocházím.                                                                        Mám dvě již dospělé děti i vnoučata. Nyní s manželem vychováváme ještě 8letého synka...                                      Ježíše Krista jsem přijala za svého Pána a Zachránce v roce 1997. V roce 2000 mi lékaři nedávali kvůli nemoci žádnou naději na život, a tehdy jsem poznala Ježíše také jako Uzdravitele. Uvěřila jsem tomu, co Bůh řekl ve svém Slově o uzdravení a prožila jsem skutečný Boží zázrak. ( Stále jsem Mu nesmírně vděčná za lidi, které si použil k tomu, aby přišlo světlo do mého života. Jsem vděčná také za to, že jsem mohla zapsat své svědectví pod názvem Neboj se, jen věř. Knížka vyšla již v 6.vydání a je zdarma rozesílána a rozdávána každému, kdo o ni požádá. Bohu patří všechna sláva! )                                                                              Rodiče mě od útlého dětství vedli ke zpívání a hře na klavír. Když jsem se znovuzrodila, všechno mé hudební počínání začalo mít smysl. Uvědomila jsem si, že mě Bůh od malička připravoval na službu ve chvále a v uctívání.                                                                                                                                                              V roce 2000 jsem začala pracovat jako vedoucí chval a uctívání, v čemž, na různých místech a různými způsoby, pokračuji dodnes a hodlám v tom setrvat, dokud budu žít na této zemi :-)                                                     Mám v srdci od Boha touhu přinášet "Novou chválu", učit o ní, "lákat" a vést Boží lid před Boží trůn          v uctívání. Uctívat Boha v Duchu a v pravdě Božího Slova, napříč všemi církvemi v českém národě, společně objevovat Bohem darovaný potenciál, společně zakoušet Jeho přítomnost, kde jsou k dispozici zázraky, změny pro jednotlivce, rodiny, církve, města i celý národ.                                                                                                V současnosti působím v CŽB Archa víry v Příbrami, kde vedu pravidelná shromáždění zaměřená na chválu a uctívání Živého Boha. Učíme se zde všechno výše popsané dělat, dávat Bohu prostor, naslouchat Mu, chodit v Jeho moci. Naším cílem je On, naší touhou je stát se použitelnými pro Něj a Jeho úžasné plány. Jen On je hoden vší chvály a uctívání, Jemu patří sláva!

Děkujeme moc Kateřině za představení a pokračujeme v přípravě toho, co nás čeká :-) 

Jen možná ještě dodáme, že Katka je autorem mnoha známých chval jako třeba : Je tu probuzení, doba poslední  / Ty jsi tolik miloval ( všechno můžem v Tobě ) / Boží láska se nebojí /  Tvoje láska  k lidem s námi hýbe /  Díky, žes tak miloval / Ještě dřív, než jsi se narodil a mnohé další ... :-)          Z čehož můžeme vidět, že Kateřina je člověk více než povolaný sdílet se s námi o tom, co vše s novou chválou prožila, jak ji prožívá teď a jak ji uvolňuje pro ostatní ...

PRO KOHO JE SEMINÁŘ NOVÁ CHVÁLA URČEN?              Pro úplně každého :-)  

       Pro ty, kteří slouží ve chvalách stejně jako pro ty, co zpívat neumí, ale jejichž srdce je plné chvály :-) Jeden známý kazatel věděl, že v Kristu může všechno ...jen zpívání mu prostě nešlo...a tak žalmy, které povstávaly v jeho srdci prostě recitoval! A pak zapisoval, a tak se nakonec staly povzbuzením pro všechny, kdo je četli :-)                                                Jsi více než zvaný, i pokud se ve tvém srdci ještě nerozezněla "píseň, kterou ti nemůže nikdo vzít" ...možná ještě neznáš Ježíše, jako milujícího přítele a Zachránce ... pokud máš rád dobrou hudbu s výborným nábojem plným života, tak neváhej a dojeď       i tak :-) Nebudeš litovat :-) 

PŘEDBĚŽNĚ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM AKCE 

10:00 - 10:30 - přivítání a chvály na zahřátí :-)                                                                                          10:30 - 11:30  -  svědectví několika zůčastněných o Nové chvále                                                          11:30  -  12:00 - krátké představení Kateřiny a její svědectví                                                                    12: 00 - 13:00 - přestávka na oběd                                                                                                          13:00 - 16: 00 - Kateřina se bude sdílet o Slovo + chvály                                                                      16:00 - 17:00 -  prostor na dotazy a odpovědi, svědectví ...   

Budou řečeny věci, které jsi ještě neslyšel stejně tak jako věci, které máš prožité, možná jen nebyly nikdy pojmenovány, a tak nevíš, jak s nimi zacházet ... V každém případě se můžeš těšit na povzbuzení :-)