English Camp 2020

Příměstský tábor "BE BOLD" v Rapotíně

Tak, a BE BOLD TO SPEAK 2020 je už historii...:-)  Byl skvělý, děti i vedoucí si ho velmi užili ...vznikla nová přátelství ...ta stávající byla upevněna ... nová slovíčka naučena ... principy pochopeny a připraveny k procvičování v běhu života ... :-) 

Naše velké díky patří obci Rapotín, která s námi v této věci stojí již třetím rokem spolu s Delfortgroup papírnou Olšany, také obci Petrov nad Desnou a Vikýřovice. Svou finanční podporou umožnili tento kemp pořádat v takovém rozsahu a v takové pohodě  ... DĚKUJEME. 

Jak jsme slíbili, tak činíme. Tu jsou odkazy na tanečky, děti je mohou připomínat během prázdnin. A pokud by si je snad chtěly po prázdninách s námi zatančit, určitě jsou všichny srdečně zvány do našeho clubu BE BOLD TO SPEAK!, který probíhá jako zájmový kroužek v ZŠ Rapotín po celý školní rok, se schůzkami jedenkrát týdně :-) Více informací na začátku školního roku na vyžádání od nás nebo ve škole ZŠ Rapotín. :-) 

Přejeme všem dětem nádherné prázdniny. Bohužel se všem vedoucím nepodařilo napsat vzkaz do "vzkazovníčku" všech dětí. Rádi bychom vám ale, milí BEBOLĎÁČCI řekli, že jste všichni převzácní a že všichni vedoucí byli velmi dotčeni životem každého z vás. Milujeme chvíle strávené s vámi ať už ve STORY ROOMu, v OUTSIDE GAMES, DANCE a nebo v CRAFTS ... a už teď se těšíme na vás všechny na BE BOLD TO SPEAK 2021!      Takže brzy na viděnou ... :-) 

Odkazy na tanečky : 

HANDS IN THE AIR - FREEZE - https://youtu.be/igL4HTuBQyE

GET IN GEAR - https://youtu.be/Zjuvth4RV7c

DEEP DEEP DEEP - https://youtu.be/69nQjT9CaHE

JOHN 14:6 - https://youtu.be/Q6STpPVW5OE

GOD IS WATCHING OVER YOU 24/7 - https://youtu.be/Rs02V1hcpQc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.