Rodinný kemp 2021

aneb co Joel Baker započal...

  Ano, uteklo to jako voda...   ještě "včera" jsme se nechali společně unášet přítomností Boží...

    ...    a dnes už jsme doma... ale v tom stejném proudu můžeme plynout dál... :-) 

Děkujeme všem, kdo přišli s námi vzdát chválu Hospodinu, protože je DOBRÝ a Jeho milostrdenství je věčné... kdo spolu s námi hledali Jeho tvář a doptávali se na Jeho vůli... všem, kdo naslouchali Jeho Slovu a podle něj i jednali a dál budou jednat. Bylo úžasné být zase spolu.